UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Vekselvirkninger i emulsjoner

Cand. scient. Øystein Sæther disputerer 18. juni for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Flocculation and coalescence in oil/water and water/oil emulsions as studied by video enhanced microscopy».
Avhandlingen tar for seg prosesser som påvirker stabiliteten i emulsjoner. Dette er væskesystemer hvor dråper av olje er fordelt i vann eller vanndråper er fordelt i olje. Slike systemer finnes i mange tekniske sammenhenger, og faktorer som påvirker stabiliteten er ofte av stor betydning i industrielle prosesser. Arbeidet inngår i teknologiprosjektet "Fluid characterization with applications in gas/oil/water separation and multiphase transport", et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og industrien. Deler av arbeidet har vært gjort i samarbeid med internasjonale forskere.

Personalia: Øystein Sæther er født i Bergen. Han er utdannet ingeniør i analytisk kjemi, og tok cand. scient. eksamen i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1996. Samme år ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Kjemisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 18. juni 1999, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Øystein Sæther, tlf.: 55 58 98 52 (a), 55 96 27 98 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no