UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Syntese og karakterisering av katalytiske materialer

Cand.scient. Gisle Øye disputerer mandag 23. august for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Mesoporous M41S and Sol-Gel Materials. Kinetics, Synthesis and Characterization".

Hovedformålet med avhandlingen har vært å fokusere på syntese og karakterisering av porøse silika materialer. Ved å variere syntesebetingelsene oppnår en ulike typer ordnet porestruktur (f.eks. en- eller tredimensjonal) i materialene. Faktorer som påvirker denne porestrukturen (bl.a. mengde og type komponenter i synteseløsningen) har blitt studert. Sammensetningen av poreveggene har også betydning for overflateegenskapene til materialene. Dette har også blitt studert ved hjelp av forskjellige eksperimentelle teknikker. Denne typen materialer viser blant annet lovende egenskaper som katalysatorer innenfor ulike oljeraffineringsprosesser, organisk syntese og fremstilling av fin-kjemikalier. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og SINTEF Kjemi i Oslo.

Personalia: Gisle Øye er født i Bergen og oppvokst på Askøy. Han tok cand.scient. eksamen i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1996. Samme år ble han ansatt som NFR-stipendiat ved kjemisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: Mandag 23. august 1999, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Cand.scient. Gisle Øye, tlf.: 55 58 82 25 (a), 55 31 68 43 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), 55 12 56 91 (p).