Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Misjonsskoler i Palestina

   

Cand.philol. Inger Marie Okkenhaug disputerer 3. desember for dr.art.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The quality of heroic living, of high endeavour and adventureí. Anglican Mission, Women and Education in Palestine, 1888-1948».

Ved å analysere britiske (anglikanske) misjonsskolers sentral rolle innen høyere utdanning for kvinner i Palestina fra 1888 til 1948, bidrar avhandlingen til å avdekke et hittil ukjent aspekt av vestlig innflytelse i perioden før og under britisk styre i landet. Skolene var en av få arenaer åpne både for jødiske og arabiske elever. De hadde som målsetning å fremme et fredelig, multi-kulturelt miljø i et samfunn karakterisert av religiøse og etnisk/nasjonale stridigheter. Blant en befolkning bestående av et flertall muslimer, samt kristne og jødiske minoriteter, ble valg av strategi en liberal, teoretisk utdanning og ikke kristen misjonering.
Det anglikanske prosjektet må forstås som del av den "opplysningsbevegelsen" som ble iverksatt av kvinnelige, britiske utdanningspionerer, som også hadde utdanning i kolonialiserte områder som siktemål. Avhandlingen gir dermed ikke bare ny innsikt i utdanning og inter-religiøse forhold i Palestina i perioden før 1948, men bidrar også til en mer nyansert forståelse av vestlige kvinners motivasjoner, strategier og handlingsrom innen kolonihistorien.

Personalia:
Inger Marie Okkenhaug er født 05.01.63 i Levanger. Hun tok hovedfagseksamen i historie ved Universitetet i Bergen i 1992. Etter avsluttede studier arbeidet hun som undervisningsassistent ved samme sted. I 1995 fikk hun doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd, og har i perioden 1995-99 hatt arbeidsplass ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 3. desember 1999, kl. 10..15 i Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Inger Marie Okkenhaug , Senter for Midtøsten-og islamske studier, tlf. 55 58 28 13 (a), tlf. 55 32 89 19 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no