Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Tunge komponenter i råoljer

Cand. scient. Øivind Midttun disputerer fredag 12. november for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "A physical-chemical and chemometric study of interfacially active components in crude oils."

I forbindelse med oljeproduksjon vil det blandes vann inn i oljestrømningen. En vil da kunne få dannet vann-i-olje emulsjoner med høy stabilitet. Disse emulsjonene er uønsket. I avhandlingen er faktorer som er av betydning for disse emulsjonenes stabilitet undersøkt. Fraksjoner i oljen som er av spesiell betydning for emulsjonsstabiliteten er de såkalte asfaltener og resiner. Strukturen til forskjellige typer slike resiner er studert, samt mekanismer som er av betydning for separasjonen av disse fra råoljer. Infrarød spektroskopi og kjemometri er viktige verktøy som er benyttet i arbeidet.

Personalia:
Øivind Midttun (33) er født i Bergen. Han er utdannet ingeniør i akvateknologi, og tok cand. scient. eksamen i kjemometri / teoretisk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1995. Samme år ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Kjemisk institutt. Siden 1998 har han vært ansatt som forsker ved Christian Michelsen Research, Avdeling for Industriell Instrumentering.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 12. november 1999, kl: 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Øivind Midttun, tlf.: 55 57 42 91 (a), 55 16 97 56 (p) . Epost: oyvindm@cmr.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no