UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD
 

Mesoskopiske systemer
Zsolt Iosif Lazar disputerer fredag 24. september for dr.scient- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Theoretical Study of Fluctuations and Discontinuities in Fluid Dynamics"
Fluktuasjoner og tilstander langt fra likevekt er grunnleggende egenskaper i mesoskopiske systemer, dvs.systemer som er for små til å være makroskopiske og for store til å være mikroskopiske.For slike systemer viser det seg at  væskedynamikken har store begrensninger og kan derfor ikke benyttes uten modifikasjoner. Avhandlingen behandler forskjellige sider ved disse problemene, og spesielt  anvendelser  for eksotiske fenomen som"sonoluminescence"  i bobledynamikk og "freeze-out" i kjernefysikk. En viktig del av avhandlingen viser  hvordan en skal innkludere fluktuasjoner i væskedynamikken.

Personalia: Zsolt Iosif Lazar er født  og oppvokst i Cluj-Napoca, Romania. Han har fått sin Bachelor grad fra Physics Faculty of Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca og sin Master grad fra seksjon for teoretisk fysikk og modellering, Fysisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:  Fredag 24. september 1999, kl. 15.00, Geofysisk institutt, Jahnebakken 3, Auditoriet.

Kontaktpersoner:
Professor Lazlo Csernai, Fysisk institutt, tlf. 55 58 28 02
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91