UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Dryppsteinshuler og istidshistorie.

Førsteamanuensis Stein-Erik Lauritzen disputerer lørdag 20. mars for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Aspects of speleothem stratigraphy, karst processes and speleogenesis in Norway

Lauritzen diskuterer hvordan og når dannelsen av dryppsteinshuler i Nordland har foregått. Den første delen av avhandlingen beskriver hvordan selv meget gamle dryppsteiner kan aldersbestemmes meget nøyaktig og brukes til å utlede klimahistorien på land. Han har brukt isotopmålinger til å beregne temperaturvariasjoner igjennom de siste 9000 år for Mo i Rana, og har videre vist at de eldste dryppsteinene fra noen norske dryppsteinshuler er mer enn 550 000 år gamle. Disse dryppsteinshulene må derfor være eldre enn dette.
Den andre delen av avhandlingen tar for seg hvor fort kalkstein forvitrer i Norge, og derved hvor intensiv dannelsen av dryppsteinshuler er i dag. Den siste delen av avhandlingen analyserer grottenes form, terrengposisjon og rekonstruerer hvordan grunnvannet, som skapte grottene, en gang beveget seg igjennom bergmassen. Dette settes sammen til en diskusjon om hvorvidt de største grottene ble dannet under istider, i mellomistider, eller om noen av dem kan være enda eldre, d.v.s. fra tiden før istidene.

Personalia:
Stein-Erik Lauritzen er født 27. juli 1950 og er cand. real. i organisk syntetisk kjemi fra Universitetet i Oslo (1979). Han var stipendiat i perioden 1980-1986 ved Universitetet i Oslo, og fra 1987 førsteamanuensis ved Geologisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Tid og sted for disputasen: Lørdag 20 mars. Kl. 10.15 i auditorium 5, 3. etg. i Realfagsbygget.Allégt. 41
Prøveforelesninger: fredag 19. mars, henholdsvis kl. 10.15 og 12.15 i auditorium 2, Realfagsbygget: The atmospheric CO2 content through the last glacial-interglacial cycle, with emphasis on the processes causing the low CO2 during the last glacial maximum. (oppgitt emne), og Hvorfor er det viktig å studere karstfenomener i Norge? (selvvalgt emne).

Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Stein-Erik Lauritzen, Tlf.:55 58 35 08 (a) tlf.55 34 44 09 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p).