Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Forestillinger om kjønn

   
Cand.philol. Siv-Ellen Kraft disputerer 16. oktober for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: The Sex Problem: Political Aspects of Gender Discourse in the Theosophical Society, 1875-1930.

Prosjektet tematiserer politiske aspekter ved teosofibevegelsens kjønnsdiskurs i perioden 1875 til 1930. Hovedvekten er lagt på kjønnskonstruksjon - på forestillinger om hva kjønn "er" og "bør" være, samt på gjensidig interaksjon mellom Teosofisk Samfunn og kvinnebevegelsen i England, USA og India.

Personalia:
Siv-Ellen Kraft er født i Haugesund i 1967 og oppvokst der. Hun tok cand.philol. eksamen i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og ble ansatt som NFR stipendiat ved Seksjon for religionsvitenskap, UIB i 1995.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Lørdag 16. oktober, kl. 10.15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Cand.philol. Siv-Ellen Kraft, tlf. 55583157 (a), tlf. 55960104
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no