Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Ozonlaget og klimaendringer

   

Cand.scient. Ina K. Thorstensen Kindem (29) disputerer torsdag 2. desember for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen  med avhandlingen: "Simulated impacts on the atmospheric circulation from specified changes in ozone".

I løpet av de siste 20 årene har ozonlaget blitt svekket som et resultat av økte utslipp av KFK-gasser. Svekkelsen er størst over polene om våren, men reduksjon i ozonlaget forekommer også på  midlere breddegrader. I avhandlingen er betydningen av et svekket ozonlag på atmosfærens sirkulasjon undersøkt ved hjelp av en numerisk atmosfæremodell. Det er vist at denne modellen gir et realistisk bilde av atmosfærens klima og variabilitet. Videre er både ideelle og mer realistiske ozon-scenarier benyttet i den numeriske modellen. Disse eksperimentene påviser at den observerte uttynningen av ozonlaget kan ha sammenheng med observerte endringer i atmosfærens sirkulasjon.

Personalia:
Ina K. Thorstensen Kindem er født og oppvokst i Bergen. Hun avla cand.scient.-eksamen i meteorologi ved Geofysisk Institutt, UiB i 1994, og har siden vært ansatt som stipendiat ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Torsdag 2.12.1999, kl. 10.00  i auditoriet, Geofysisk Institutt.

Kontaktpersoner:
Cand.scient. Ina K. Thorstensen Kindem,  tlf.: 55 58 26 36 (a), tlf.:55 22 89 43 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no