Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Seismisk bølgespredning nær overflatetopografi

   
Stig Hestholm disputerer onsdag 15. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Seismic Wave Scattering Modeling in the Vicinity of Free Surface
Topography"
Bølgespredning er et viktig fenomen i oljeutvinning, i jordskjelvforskning, i modellering av kjernefysiske eksplosjoner eller generelt ved enhver registrering av lydbølger (dvs. seismiske bølger) på jordoverflaten. Bølgespredning forårsakes i særlig grad av inhomogeniteter (variasjoner i fysiske parametre) nær jordoverflaten. Disse har blitt forsøkt inkludert på forskjellige måter i seismiske simuleringer. Ved de stadige fremskritt som er blitt gjort innen datateknologi er slike fysiske fenomener i stadig større grad blitt simulert på datamaskin vha. den mest nøyaktige og på samme tid raskeste metode, nemlig den såkalte endelig-differens metoden. Stig Hestholm har anvendt denne metoden på den raskest tilgjengelige maskinen innen forskning i Norge i øyeblikket, UiB Parallabs SGI (Cray) Origin 2000 (lokalisert på Høyteknologisenteret, Bergen). Anvendelsene av de parallelle programkodene han har utviklet har hovedsakelig vært jordskjelv-simuleringer. Endelig-differens metoden har blitt brukt på ligningene for full viskoelastisk bølgeforplantning i 2 og 3 dimensjoner sammen med eksakte grensebetingelser for vilkårlig overflatetopografi. Disse grensebetingelsene er et originalt bidrag i dette arbeidet og gjør at seismisk bølgespredning nær jordoverflaten kan simuleres langt mer nøyaktig enn før i områder med markert overflatetopografi, spesielt i 3 dimensjoner. Dette er vist i avhandlingen ved sammenligninger med registrerte data fra jordskjelv i området rundt NORSAR-arrayen i Sør-Øst Norge.

Personalia:
Personalia: Stig Hestholm er fra Askøy og ble født 1962. Han tok hovedfag i anvendt matematikk ved UiB i 1987; fra 1987 til 1994 arbeidet han ved IBM Bergen Scientific Centre før han startet på et Ph.D. program ved Rice University, Houston, Texas, USA i 1995. Han forsvarte Ph.D.-graden der i mai 1999, og forsvarer nå en annen avhandling for dr. scient.-graden ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.1999, kl. 10.00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Arne Gidskehaug, tlf.55 58 33 99
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no