Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Geologisk puslespill i Nordsjøen

   

Jonny Hesthammer disputerer fredag 1. oktober for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Analysis of fault geometry and internal fault block deformation in the Gullfaks region, northern North Sea".

Avhandlingen tar utgangspunkt i de enorme mengder data som er samlet inn siden produksjonsstart av Gullfaksfeltet i 1985.  Gullfaksfeltet ligger i nordlige deler av Nordsjøen, nordvest for Bergen, og inneholder mer enn 300 millioner kubikkmeter utvinnbar olje i bergarter avsatt for 210-160 millioner år siden. Feltet er et av de største i Nordsjøen og er av stor økonomisk betydning for Norge.  Reservoarbergartene som inneholder oljen ble kraftig deformert av forkastninger under dannelsen av "Vikinggraben" for ca. 160 millioner år siden. Det er strukturer dannet i denne prosessen som nå utgjør oljefeltene. Langs marginene av Vikinggraben finner vi også mange av de andre store olje- og gassfeltene i Nordsjøen som Brent, Statfjord, Snorre, Troll, Oseberg, Veslefrikk og mange flere. En grundig forståelse av deformasjonsprosesser og karakteristikker på Gullfaksfeltet vil således kunne bidra til økt forståelse også av de andre feltene i Nordsjøen.

Avhandlingen baserer seg på detaljerte analyser av seismiske data og forskjellige typer brønndata. Slike analyser er av betydning for totalforståelsen for hvordan de deformerte reservoarbergartene ser ut og hvordan strømning av olje og gass blir påvirket av forkastninger. Derved illustreres også hvordan fremskaffelse av grunnleggende forståelse for innholdet i geofysiske data og geologiske prosesser umiddelbart kan få praktisk anvendelse i oljeutvinning.

Personalia:
Jonny Hesthammer er født i 1965 og oppvokst i Indre Arna utenfor Bergen. Han tok sin cand. mag. grad ved Universitetet i Bergen i 1988 og M.Sc. grad ved University of British Columbia i Canada i 1991.  Etter å ha arbeidet et halvt år for Husky Oil i Calgary, begynte han som geolog for Statoil i Bergen. For tiden arbeider han som økonomi- og strategileder innen lete- og utvinningsteknologi i Statoil, Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 1. oktober 1999, kl. 11.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegt. 41.

Kontaktpersoner: .
Jonny Hesthammer, tlf. 91 57 23 41(a), tlf.  5515 01 69 (p).
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no