Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om Sjögrens syndrom

   
Anne-Kristine Halse disputerer 17. desember 1999 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Autoimmunity to the Ro/SS-A and La/SS-B antigens in Sjögren´s syndrome"
Sjögrens syndrom er en bindevevs-sykdom karakterisert ved tørre slimhinner, leddsmerter og tretthet. Tørrhet i munn øg øyne er spesielt vanlig. De fleste pasientene med Sjögrens syndrom har såkalte autoantistoffer i serum. Vanligvis vil antistoffer angripe bakterier og virus, mens autoantistoffene er rettet mot kroppens eget vev. Dette kan føre til at vevet blir skadet, og sykdom oppstår. Denne avhandlingen viser at slike autoantistoffer produseres av celler i leppens spyttkjertler, mens få pasienter har autoantistoff-produksjon i blod. Noen celler i immunforsvaret produserer signal-proteiner som kalles cytokiner. Studien viser at pasienter med Sjögrens syndrom har overproduksjon av enkelte cytokiner. Disse cytokinene kan føre til økt produksjon av autoantistoffer. Denne avhandlingen har gitt ny kunnskap om mulige sykdomsmekanismer ved Sjögrens syndrom.

Personalia:
Anne-Kristine Halse er fra Bergen og ble cand. med. ved Universitetet i Bergen i 1990. Hun har arbeidet som stipendiat ved Broegelmanns forskningslaboratorium, Gades Institutt fra 1993 til 1998. Fra 1998 har hun vært ansatt som assistentlege ved Lungeavdelingen på Haukeland sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.1999, kl. 10.15, Store Auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
nne-Kristine Halse, tlf. 55 29 94 72/95 88 39 57
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no