Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Kroppens egen smerteregulering

   

Johannes Gjerstad disputerer 10. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The role of the serotonergic, noradrenergic and opioid systems in modulation of spinal nociception."

Temaet for avhandlingen er knyttet til hvordan aktiviteten i nervebanene som leder smerteimpulser reguleres. Denne reguleringen involverer en rekke signalstoffer og er i stor grad styrt av biologiske prosesser i hjernestammen. Avhandlingen omhandler hvilke signalstoffer som er involvert i denne reguleringen. Videre belyser avhandlingen hvordan de biologiske prosessene i hjernestammen trolig kan begrense opplevelsen av smerter i muskulatur og bindevev. Mye tyder derfor på at individets følsomhet for smerte er avhengig av et biologisk reguleringssystem i hjernen. Avhandlingen beskriver en metode der effekten av nye smertestillende medikamenter på dette systemet kan studeres.

Personalia:
Johannes Gjerstad er født i 1969 på Klepp på Jæren. Han er biolog og tok cand. scient. eksamen i fysiologi ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 1996, og har siden vært stipendiat på samme sted. Stipendiatstillingen ble finansiert av Norges fibromyalgiforbund og Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 10. desember kl. 10.15, auditorium 1, De prekliniske institutter, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Johannes Gjerstad, tlf. 47 55 58 60 92, e-mail: johannes.gjerstad@pki.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no