Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Bakteriell nyresyke hos laks

   

Cand. scient. Åse Fredriksen disputerer 1. oktober for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Renibacterium salmoninarum and studies of surface proteins. Effects on immune responses in Atlantic salmon (Salmo salar L.)".

Bakteriell nyresyke er en sykdom hos laksefisk. Sykdommen finnes både hos villfisk og fisk i oppdrett. For oppdrettsnæringen utgjør den et problem fordi det per i dag ikke finnes noen vaksine eller effektive medikamenter mot sykdommen. Arbeidet i avhandlingen omfatter studier av selve bakterien som forårsaker sykdommen og hvordan deler av bakterien virker inn på immunforsvaret hos laks. Målet har vært å utvikle en vaksine mot bakteriell nyresyke.

Personalia:
Åse Fredriksen er født og oppvokst i Bergen. Hun tok sin cand. scient. eksamen i biokjemi ved Biokjemisk institutt ved Universitetet i Bergen i 1989. Dr.-grads arbeidet utgår fra Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Hun har også arbeidet ved NorBio A/S og Avd. for medisinsk genetikk, Haukeland sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 1. oktober 1999, kl. 12.15, Stort Auditorium, rom 2144 (datablokken), Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Åse Fredriksen, Tlf.: 55 58 46 31 (a), tlf. 55 28 92 05 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no