Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Epileptiske anfall kan gi hjerneskade

Cand. med. Tore Eid disputerer 22. oktober 1999 for dr. med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Temporal Lobe Epileptogenesis: the Significance of a Lesion in Layer III of the Medial Entorhinal Cortex.

Temporallappsepilepsi (også kalt psykomotorisk epilepsi) er en av de vanligste former for epilepsi. Lidelsen kan holdes i sjakk med medikamenter i omkring halvparten av tilfellene og noen få kan dra nytte av et nevrokirurgisk inngrep der den del av hjernen som er utgangspunktet for epilepsien, blir fjernet. Mange har likevel hyppige og plagsomme anfall, til tross for intensiv behandling.

I avhandlingen, som omfatter fem publiserte arbeider, har Eid vist at ett enkelt krampeanfall, dersom det varer lenge nok, fører til en liten skade i hjerneområdet cortex entorhinalis. Personer med temporallappsepilepsi har en slik hjerneskade, og en betydelig andel av disse personene har opplevd et langvarig feberkrampeanfall tidlig i livet, flere år før debut av epilepsisykdommen. Det er grunn til å tro at denne skaden setter i gang en langtrukken prosess i hjernen med en kronisk tilstand av tilbakevendende epileptiske anfall som resultat.

Skaden i cortex entorhinalis kan effektivt forhindres ved å avbryte et epileptisk anfall på et tidlig stadium. Dette gjøres best ved å bruke et hurtigvirkende krampestillende medikament som diazepam (Vival, Stesolid). Medikamenter som blokkerer virkningen av aminosyren glutamat kan også beskytte mot hjerneskaden, selv om de gis flere timer etter et anfall, men disse er ennå ikke godkjent til bruk for pasienter.

Personalia:
Tore Eid er født i Narvik og ble cand. med. ved Universitetet i Bergen i 1992. Han var ansatt som stipendiat ved Institutt for Anatomi og cellebiologi (Universitetet i Bergen) i perioden 1992 - 1996, gjennomførte deretter turnus- og militærtjeneste, og arbeider nå ved Maryland Psychiatric Research Center, Baltimore, Maryland, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 22. oktober 1999, kl. 1015, Store auditorium, 3 etg, Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Cand. med. Tore Eid, tlf: 917 48 601 - fax: 55 58 63 60 - e-mail: tore.eid@pki.uib.no (til 311099) tlf: +1 410 402 7632 (fra 011199)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no