Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Familiesamspill

Cand. psychol. Ingrid Dundas disputerer 10. desember for dr. psychol. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Functional and dysfunctional closeness. Family interaction and children's adjustment"
Avhandlingen består av fire arbeider som ut fra et familieteoretisk og tilknytningsteoretisk perspektiv nærmer seg ulike sider ved spørsmålet: Hva skiller funksjonell, fra dysfunksjonell nærhet i familier.

Personalia:
Personalia:
Ingrid Dundas er født i Bodø i 1958. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1984. Hun har arbeidet ved PPT, familierådgivningskontor og som vitenskapelig assistent på et prosjekt om for tidlig fødte barn. Hun er nå ansatt som Universitetslektor ved Seksjon for Utviklingspsykologi, Institutt for Samfunnspsykolgi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.1999, kl. 10.15, Auditoriet, Christiesgt. 12.

Kontaktpersoner:
Ingrid Dundas, tlf.55 58v31 81 (a), tlf.55 32 23 76 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no