Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Bedriftsutvikling, arbeidsliv og filosofi

   

Mag.art. Tor Claussen disputerer 12. november for dr.philos.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: "Bedriftsutvikling, arbeidsliv og filosofi".

Doktorgradsarbeidet har i hovedsak konsentrert seg om medvirkningsbasert bedriftsutvikling. Tre bedriftsutviklingsprogrammer bygget på Total Kvalitet i større norske konsern er blitt beskrevet, analysert og drøftet. Fremstillingen har lagt vekt på de ideer som programmene bygger på. To sentrale filosofer, John Rawls og Jürgen Habermas, er knyttet til diskusjonen. Det er foretatt en kritisk drøfting av disse med bakgrunn i den klassiske filosofien til Immanuel Kant. Bedriftsutviklingsprogrammene er brukt som illustrasjoner på grunnleggende filosofiske problemstillinger som bl.a. søker å stille dagens språkfilosofi i et kritisk lys på bakgrunn av klassiske erkjennelsesfilosofiske problemstillinger. Hele avhandlingsarbeidet spinner rundt dagsaktuelle tema som betingelser for bedriftsdemokrati, forskjellen mellom rimelige/urimelige oppfatninger, tolererbare/utolererbare argumenter, konstruktiv versus destruktiv kreativ kritikk, m.m. Disse temaene drøftes både i relasjoner til de empiriske illustrasjonene og grunnlagsteoretiske problemstillinger fra nåtidig og klassisk filosofi.

Personalia:
Tor Claussen, f. 21.03.1950. Han tok magistergrad i sosialantropologi ved Universitet i Oslo i 1982. Etter  studiene var doktoranden ansatt som utreder i offentlig virksomhet og som seniorforsker ved daværende Senter for Industriforskningen. De siste 10 år har doktoranden vært ansatt ved Rogalandsforskning som seniorforsker .

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 12. november 1999, kl. 10.15 i auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Tor Claussen tlf. 51 87 50 00 (a), 51 53 24 46 (p), e-mail: Tor.Claussen@rf.no.
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no