Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Leseferdighet i klasserommet

   

Carl Thomas Carlsten disputerer 6. oktober 1999 for dr.philos.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "God lesing - God læring. En aksjonsrettet studie av undervisning ifagtekstlesing".

Avhandlingen tar opp spørsmålet om hvordan lærere i praksis kan forbedre sin egen undervisning og dermed bl.a. øke sine elevers ferdigheter i fagtekstlesing. Kvaliteten i klasseromsarbeidet og oppbyggingen av gode selvbilder hos elevene er sentrale temaer. Hovedformålet med studien har vært å beskrive og tolke hva som skjer i klasserommet når læreren planlegger og gjennomfører en systematisk leseundervisning som bygger på et antall pedagogiske prinsipper. Kunnskap om egne læreprosesser, "å lære å lære", har vært det sentrale mål, og avhandlingen skaper ny teoretisk og praktisk forståelse for hvordan prinsipp-prosesspregete klasserom gir elevene og lærerne mulighet til å konstruere mening og kunnskap.

Personalia:
Carl Thomas Carlsten er født og oppvokst i Sannidal i Kragerø kommune. Han tok spesialpedagogisk embetseksamen ved SSLH - Hosle/Oslo i 1984 og studerte 1987/88 ved the Center for the Study of Reading, University of Illinois. I 1993 - 1996 var han knyttet til Stiftelsen Dysleksiforsking/Senter for leseforsking som forskningsstipendiat med støtte fra Telemarksforsking- Notodden og Notodden kommune.

Tid og sted for disputas:
Onsdag 6. oktober kl. 10.15., Auditoriet, Christiesgt. 12

Prøveforelesninger:
Tirsdag 5. oktober kl. 16.15 over oppgitt tema: vil bli holdt i auditoriet, Christiesgt. 12, "Lesing og læring - utfordringer på pedagogisk grunnsyn og metodisk kompetanse for skolen inn i år 2000", og samme dag kl. 17.15 over selvvalgt tema: "Lesevansker og fagtekstlesing  -  prinsipp-prosessundervisning".

Kontaktpersoner: 
Carl Thomas Carlsten tlf. 35 54 47 00, E-mail: carlsten@start.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no