Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Ny viten om viktig HIV-protein

   

Stig Ove Bøe disputerer fredag 10. desember for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The role of Rev in pre-mRNA splicing and nuclear export of HIV-1 RNAs".

HIV-viruset integrerer genene sine i det menneskelige kromosom. For at nye viruspartikler skal kunne produseres fra disse integrerte genene er virusproteinet Rev absolutt nødvendig. På grunn av den viktige funksjonen i HIV-virusets livssyklus, er Rev et sentralt mål for utvikling av AIDS-medisin. Avhandlingen omhandler virkningsmåten til dette proteinet. I forskningsarbeidet er det utviklet metoder som har gjort det mulig å besvare sentrale spørsmål i forbindelse med Revs virkemåte.

Personalia:
Personalia: Stig Ove Bøe er fra Stavanger, og tok cand.scient.eksamen i bioteknologi ved Universitetet i Bergen våren 1993. Etter et toårig forskningsopphold ved Harvard Medical School i Boston, U.S.A ble han ansatt som stipendiat i Den Norske Kreftforeningen. Dr.graden er blitt utført ved Senter for Virologisk Forskning, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.1999, kl. 10.00, Store Auditorium i Datablokken (rom nr. 2144), Høyteknologisenteret i Bergen (HiB).

Kontaktpersoner:
Stig Ove Bøe, tlf. 55 58 45 02 (a), tlf. 55 94 11 67 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), e-mail: ronnaug.tveit@info.uib.no