Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 1999

NY DOKTORGRAD

Vann/råolje separasjon

   
Sivilingeniør Per Arild Kjølseth Andresen disputerte onsdag 8. desember for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Determination of Droplet Size Distributions of Emulsions in Model Gravity Separators. Correlation to Emulsion Stability and Separator System Characteristics."

Oljeproduksjonen på den norske kontinentalsokkelen har blitt påvirket av nye faktorer de siste årene. Mengden vann produsert og andelen tunge komponenter i råoljen er økende, og dette setter større krav til olje/vann-separasjonsprosessene på plattformene. Arbeidet i avhandlingen inngår i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og en rekke industrielle selskaper med interesser innen oljeutvinning. Prosjektet har tittel "Væskekarakterisering med anvendelser innen gass/olje/vann-separasjon og flerfasetransport". Avhandlingen er en studie av hvordan dråpestørrelsesfordelingen påvirkes av relevante parametre i tilknytning til separasjonsprosesser, og hvordan dette igjen innvirker på effektiviteten til separatorer.

Personalia:
Per Arild Kjølseth Andresen (27) er født på Gjøvik. Han er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi på Norges tekniske høgskole 1995. I 1996 ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Kjemisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.1999, kl. 10.30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Sivilingeniør Per Arild Kjølseth Andresen, tlf.: 55 58 33 82 (a), 55 36 05 78 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no