UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Kodeteori og kryptologi

Cand.scient. Chunming Rong disputerer 27. mars 1998 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Computational Analysis in Algebraic Decoding, APN-Mappings and t-Designs

Kodeteori og kryptologi er nær beslektete og delvis overlappende fagfelt innenfor informatikk som går utpå henholdsvis å kode riktig og å beskytte informasjon mot innsyn.

Avhandlingen tar utgangspunkt i ligningsanalyse over Galois-kropper og Galois-ringer for anvendelser i kodeteori og kryptografi. Ved hjelp av dataprogrammer som utfører symbolske beregninger, er forskningen fokusert på å skaffe informasjon om løsningene til ligningene. Analyseteknikkene er studert innenfor tre hovedområder: algebraisk dekoding, APN-avbildninger og t-designer.

Personalia:
Chunming Rong er født i 1969 i Kanton, Kina. Han har studert informatikk ved Universitetet i Bergen siden 1989, og tok cand.mag.-graden i 1993 og cand.scient.-graden i 1995. Han ble tildelt 3-årig NFR-stipend fra våren 1995 under det strategiske programmet i Kodeteori-/Kryptografi.  Doktorgradsarbeidet hans er utført ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputas:  27. mars, kl. 14.15, Stort Auditorium, rom 2144, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Chunming Rong, tlf. 55 584193 / e-post: Chunming.Rong@ii.uib.no
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 589035