UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Kodeteori

Cand. scient. Rolf Erstad (43) disputerer tirsdag 26. mai 1998 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Coding and Decoding of High Density Magnetic Recording Systems.

Kodeteori er et fagfelt innen datakommunikasjon og datalagring som går ut på å beskytte data mot støy. I magnetisk lagring skrives dataene på et magnetisk medium (for eksempel en harddisk), og koding benyttes for å beskytte tilbakeleste symboler mot påvirkning fra støy.

Personalia:
Rolf Erstad er født i  Bergen. Han ble utdannet elektroingeniør i 1978 ved Ingeniørhøgskolen i Bergen, Elektroavdelingen. Han fortsatte våren 1991 sine studier ved Universitetet i Bergen, og avla i 1995 Cand. scient. eksamen ved institutt for informatikk. Han ble ansatt som forskingsrådsstipendiat  på programmet Strategisk Program i Kodeteori og Kryptografi samme år.

Tidspunkt og sted for disputasen: 26. mai kl 15.15, Høyteknologisenteret, Stort Auditorium.

Kontaktpersoner:
Cand. scient. Rolf Erstad tlf 55 58 41 93
Informasjonskonsulent Morten Steffensen tlf. 55 58 90 35