UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRADNy risikofaktor for hjertesykdom

Ottar Nygård (42) disputerer fredag 19. juni for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Homocysteinundersøkelser i Hordaland»

Avhandlingen omfatter studier av aminosyren homocystein. Denne aminosyren har vært knyttet til risiko for hjertekarsykdom og andre sykdommer. Et av de to delarbeidene i avhandlingen omfatter befolkningsundersøkelse av 18 000 voksne hordalendinger i alderen 40-67 år gjennomført i samarbeid med Statens Helseundersøkelser. Dette arbeidet viser at høyt nivå av homocystein i blodet er sterkt knyttet til livsstilsfaktorer som røyking, høyt kaffeinntak, mangel på mosjon og lavt inntak av frukt og grønnsaker. I det andre delarbeidet er det vist at hjertepasienter med høyt homocystein har mer uttalt hjertekarsykdom og større risiko for å dø av sykdommen i løpet av de neste år. Studier som skal teste nytten av homocysteinsenkende behandling er nå på gang.

Personalia:
Ottar Nygård kommer fra Bremanger. Han tok medissinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1982. Nygård er spesialist i indremedisin. Forskningsarbeidet har vært utført ved Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus fra 1991, og ved Seksjon for statistikk og dataanalyse og Institutt for farmakologi, UiB fra 1994. Fra februar 1994 til juni 1997 har Nygård vært stipendiat i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fra oktober 1997 har han jobbet ved Pasientregister for hjerte-, kar- og slagsykdommer i Helseregion vest som er et prosjekt i samarbeid med Det regionale helseutvalg for Helseregion vest.

Tid og sted for disputas: Fredag 19 juni 1998 kl 10.15, i Store auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner:
Cand.med.Ottar Nygård, tlf 55 97 46 58 (a),tlf 55 92 48 14 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p)