UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Influensavaksine og influensavariasjon

Abdullah Sami El-Madhun disputerer fredag 18. desember for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Characteristics of the Humoral  Immune Response after Parenteral Influenza Vaccination».

Avhandlingen tar opp immunsvaret etter influensavaksinering, med særlig vekt på hvor raskt beskyttelsen kommer og forholdet mellom immunitet målt i slimhinner og i serum Studier av små barn viser at vaksinen virker best dersom de tidligere har gjennomgått naturlig smitte av influensavirus. Det er også undersøkt effekten av influensavaksinering av tenårings type I diabetikere. Det ble vist at denne gruppen reagerer like godt på vaksinen som friske kontroller. Norske helsemyndigheter nevner ikke diabetikere spesifikt i sin liste over pasientgrupper som anbefales vaksinasjon.
Avhandlingen har også undersøkt evnen til serumprøver fra de vaksinerte til å reagere med nye influensavarianter, også slike som er laget i laboratoriet. Avhandlingen presenterer en videreutvikling av eksisterende modeller for hvordan man kan forklare at nye influensavirus stadig oppstår i naturen.

Personalia: Abdullah Sami El-Madhun er født i Gaza i 1968 og fikk sin B.Sc. i biologi i 1992 fra Universitetet i BirZeit, Vestbredden, Palestina. Han har tatt sin M.Phil. grad i Health Sciences (Immunology) in 1996 ved Senter for Internasjonal Helse og Molekylærbiologisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 18. desember 1998, kl. 10.15, Store Auditorium, Datablokken (2 etg.), Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
M.Phil. Abdullah Sami El-Madhun, tlf.: 55 58 43 85 (a), 55 27 67 91 (p)
Professor Lars R. Haaheim, tlf: 55 58 45 05 (a), 55 18 63 36 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf.: 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p).