Offiserenes opplevelse av Forsvaret

Cand.polit. Jan O. Jacobsen disputerer fredag 14. mars for dr. polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer. En studie av det norske forsvar, gjennom offiserenes opplevelse av det

Avhandlingen er basert på en omfattende spørreundersøkelse blant norske offiserer. Den er bygget opp omkring noen sentrale dilemma i den militære organisasjon: Mellom en upersonlig orden og personlig tillit, mellom kyndighet og myndighet og mellom befalstaktikk og oppdragstaktikk.

Avhandlingen viser at det i den norske militærorganisasjonen anno 1989 er sammenhenger i offiserenes opplevelse av de nevnte dilemmaene: Offiserenes tillit til sin nærmeste foresatte er grunnleggende for om organisasjonen blir oppfattet som en kompetansebasert, oppdragsløsende organisasjon eller som en upersonlig, hierarkibasert kommando-organisasjon.

En viktig konklusjon i avhandlingen er at tillit synes langt mer viktig enn plassering i hierarki og ulike deler av organisasjonen . I utforming av organisasjonen bør man derfor være mest opptatt av ulike organisasjonsstrukturer som fører til gode tillitsrelasjoner.

Personalia
Jan O. Jacobsen er fra Bergen. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han er nå tilsatt som universitetslektor (vikariat) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: Ulrike Phils hus, fredag 14. mars kl. 10.15.

Kontaktpersoner
Cand.polit. Jan O. Jacobsen, tlf. 55 58 22 50 (a) / 55 32 39 37 (p)
Info.kons. Rønnaug Tveit, tlf.55 58 90 43 (a) / 55 12 56 91 (p)


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9