Sjøgrens syndrom

Cand.odont. Mihaela Cuida (33) disputerer 6. juni for den odontologiske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Host defence factors in Sjögrens syndrome with special reference to calprotein

Avhandlingen omtaler den kroniske revmatiske kvinnesykdommen Sjögrens syndrom. Årsaken til denne lidelsen er foreløpig ukjent. Mye tyder imidlertid på at autoimmune prosesser der kroppen reagerer mot seg selv, spiller en viktig rolle. Blant de dominerende symptomer er tørrhet i øyne og munn og nedsatt spyttsekresjon.
Kandidaten har studert denne tilstanden i forbindelse med et kjedeprotein som heter calprotein. Avhandlingen viser blant annet at calprotein finnes i høyere konsentrasjon i spytt enn i blod hos pasienter med Sjøgrens syndrom. Dette antyder at calprotein blir produsert lokalt i spyttkjertlene. Calprotein i spytt samsvarer med flere kliniske parametre ved Sjögrens syndrom, noe som indikerer at calprotectin kan være viktig når sykdommens alvorlighetsgrad bestemmes. Kjemisk analyse av spytt kan være en nyttig prosedyre for å vise graden av betennelse ved Sjögrens syndrom.

Personalia
Miahaela Cuida er født i Bukarest. Hun tok sin odontologiske embetseksamen i 1989, og arbeidet som instruktørtannlege der i 4 år. I januar gikk ble hun opptatt som mastergradstudent i odontologi ved Universitetet i Bergen. Senere gikk hun over på Det odontologiske fakultets doktorgradsprogram og fikk deretter universitetsstipend fra Det medisinske fakultet.

Tid og sted for disputasen
6. juni 1997 kl. 10.15 i Armauer Hansens Hus, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner
Stipendiat Mihaela Cuida tlf: 55 97 46 01 / 55 28 25 25
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf. 55 58 90 43 / 55 12 56 91


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9