NY DOKTORGRAD

AIDS-fordommer i Afrika

Mag. art. i psykologi, Gro Therese Lie, disputerer 2. november for dr. psychol. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

The Disease that Dares not Speak its Name. Studies on Factors of Importance of Coping with HIV/AIDS in Northern Tanzania.

Afrika sør for Sahara er det området hvor flest mennesker er HIV smittet eller AIDS syke, og Tanzania er blant landene som er hardest rammet. Som i de fleste land i verden er AIDS en stigmatisert sykdom i Tanzania. Den som har AIDS er ikke bare fysisk syk, men blir også sosialt belastet. Derfor er det av stor betydning hvem den syke kan søke støtte hos, og hvilken kvalitet denne støtten har. I avhandlingen tar Lie for seg sosiale forhold som direkte angår smittebærere eller de som er redd for at de kan være smittebærere. Hun bygger på data samlet inn fra undersøkelser i den generelle befolkningen, fra personer som har fått AIDS/HIV rådgivning og fra oppfølgingsarbeid blant AIDS pasienter i Nord-Tanzania. De pasientene som får støtte i nærmiljøet opplever mindre angst og har mindre behov for å skjule sykdommen sin enn de som ikke får omsorg fra sine nærmeste eller i nabolaget. Kunnskap fra disse undersøkelsene har bidratt til utformingen av en kulturelt egnet og lokalt tilpasset rådgivningsrolle.

Personalia Gro Therese Lie ble født 12.01.47. Hun ble magister i psykologi ved Universitetet i Oslo i 1976, og i 1988 ble hun med på "Joint Tanzanian Norwegian AIDS Project", et samarbeid mellom UiB og helsemyndighetene i Tanzania. Hun er for tiden tilknyttet HEMIL-senteret, Bergen.

Tid og sted for disputasen: Lørdag 2. november kl. 10.15, store auditorium, 1. etg i det Psykologiske fakultet, Christiesgt. 12

Kontaktpersoner: Cand. psychol. Gro Th. Lie tlf. 55 58 28 08 (a)

Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf 55 58 90 35