Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Bakterier og tannløsning

Tannlege (DDS, MSc) Raouf Wahab Ali (40) disputerer 1. mars 1996 for den odontologiske
doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Comparative identification and characterization of selected putative periodontal
pathogens in Norwegian, Sudanese and Romanian adults. With special reference to typing of Porphyromonas gingivalis

Tannløsning (periodontitt) er en verdensomspennende infeksjonssykdom. Man har lenge værtusikker på om det er de samme typer bakterier som er årsak til denne sykdommen i ulike geografiske områder og folkeslag. Dette doktorarbeidet har nyttet konvensjonelle dyrknings-teknikker og nyere molekylærbiologiske metoder, og er hittil en av de få studier som
har sammenlignet bakterier hos pasienter med tannløsningssykdom fra ulike deler av verden. Arbeidet viser at pasienter fra Norge, Sudan og Romania stort sett har de samme typer av bakterier i tannbelegg. Genetiske analyser av bakteriene viste stor likhet i de tre populasjonene.
Bakterier som gir tannløsning viser derfor større likhet i forskjellige deler av verden enn tidligere antatt. Antibiotikumresistens ble også undersøkt, og de undersøkte munnbakteriene var ikke resistente. Antibiotikumresistens synes derfor foreløpig ikke å være et problem når det gjelder bakterier ved tannløsningssykdom.

Personalia
Raouf Wahab Ali er fra Sudan. Han ble utdannet tannlege (DDS) i 1980 ved Universitetet i Khartoum. Spesialistutdanning i periodontologi og MSc ved Universitetet i Bergen 1990. Fra 1992 - 1995 var han stipendiat (Norges Forskningsråd) ved Laboratorium for oral mikrobiologi, Universitetet i Bergen.


Tidspunkt og sted for disputas: 1. mars 1996 kl 10.15., Auditorium 1, De odontologiske klinikker

Kontaktpersoner
DDS, MSc RaoufWahab Ali, tlf. 55 97 46 13 (arbeid).
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)