Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre

Cand.polit Anne Lise Fimreite disputerer 2. mai 1996 for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre

Skal staten styre reformer fra sentralt hold, eller lønner det seg å gi kommunene ansvar og makt til å reformere selv? En viktig konklusjon for Anne Lise Fimreite er at reformstrategi ikke er avgjørende, og at desentralisering kan være en like "sterk" reformstrategi som den toppstyrte for å få til endringer i kommunesektoren.

Offentlig sektor har gjennomgått omfattende reformer siden begynnelsen av 1980tallet, og kommunene har vært viktige brikker i dette arbeidet. Fimreite har analysert hvordan fire kommuner i Norge og Storbritannia har iverksatt statlige reformer i denne tidsperioden. Mens den norske staten har gitt kommunene formell makt og benyttet en desentralisert reformstrategi, har den britiske staten valgt en toppstyrt reformstrategi. Fimreites fire studiekommuner; Sund og Bærum i Norge og Greenwich og Berkshire i Storbritannia, har også hatt forskjellig endringskapasitet til å gjennomføre reformene. Gjennom studiet finner Fimreite også frem til kjennetegn og kriterier for at stat og kommune skal komme overens i og få gjennomført reformpolitikk i praksis.
 Grensesetting er avgjørende for kommunikasjonen i stat - kommune forholdet, og dermed for utfallet av den politikk som blir ført  både av staten og av kommunene i fremtiden, konkluderer Fimreite.


Personalia:
Anne Lise Fimreite jobber nå med en LOS-melding, en bok som vil foreligge til høsten og danne grunnlaget for allmenn debatt rundt de problemstillinger forskningsprogrammet Ledelse, organisasjon og styring har vært opptatt av i løpet av ti års forskningsinnsats.

Tidspunkt og sted for disputasen: 2. mai 1996 kl. 13.15, Ulrike Pihls hus.

Kontaktpersoner:
Cand.polit . Anne Lise Fimreite, tlf. 55 54 84 31(a)/55 34 72 98 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)