Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

HIV/AIDS i Tanzania

MD, M.sc. Kagoma Selemani Mnyika disputerer 10. mai 1996 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

The epidemiology of HIV-infection in northern Tanzania

Avhandlingen beskriver en HIV/AIDS studie som ble gjennomført i Nord-Tanzania i årene 1991-94. Det ble påvist at forekomst av HIV-1 infeksjon var høyere i byområder (10,7 % infiserte) i forhold til på landsbygda (1,6 % infiserte). Det var videre en sosial gradient i HIV-forekomst med høyere hyppighet i de fattigste byområdene. Andelen smittede var høyere blant kvinner enn blant menn, med henholdvis 6,5% og 1,7% infiserte. En forholdsvis liten del av befolkningen brukte kondomer regelmessig, 7,3% av befolkningen på landsbygda og 30,6% av befolkningen i byene.

Personalia:
Kagoma Selemani Mnyika er fra Tanzania.Mnyika har sitt daglige virke ved University of Dar es Salaam. Sin første medisinske doktorgrad tok han i 1982 ved samme universitet og noen år senere, i 1988, en M.sc. i de tropiske sykdommers epidemiologi. Han ble involvert i det AIDS forebyggende samarbeidet mellom Tanzania og Norge i 1991.

Tidspunkt og sted for disputasen: 10.mai kl. 10.15., Armauer Hansens hus, Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Professor Gunnar Kvåle, tlf. 55 97 49 80
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)