Alenemødre i velferdsstaten

Cand. mag. Liv Johanne Syltevik (38) disputerer lørdag 7. desember for den samfunnsvitenskapelige doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. En studie av alenemødre som omsorgsarbeidere, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten<

Avhandlingen tar opp alenemødres rolle som mødre, lønnsarbeidere og klienter i dagens norske velferdsstat. Det fokuseres på hvordan alenemødrene og ansatte på sosialekontorene opplever denne hjelpen.
Syltevik konkluderer blant annet med at norsk velferdspolitikk er gått fra en relasjonell til en individualistisk forståelse av alenemoderskapet. På sekstitallet la politikere vekt på forholdet mor og barn - en verdsetting av omsorgsarbeid parallelt med vektlegging av lønnsarbeid. I dag ser en alenemødre som uavhengige aktører i forhold til arbeidsmarkedet, den enkeltes ansvar til å forsørge seg selv er blitt sterkt vektlagt - omsorgsarbeid utover foreldrenes fritid tillegges ikke verdi. Generelt viser hun hvordan alenemødre daglig opplever konfrontasjonen med offentlige politikk gjennom blant annet sosialkontoret.

Personalia
Liv Johanne Syltevik er født i Trondheim 13. februar 1958. Hun er utdannet sosionom ved Sosialhøgskolen i Trondheim fra 1982, og ble cand. amg med psykologi og sosiologi som øvrige fag i 1986. Hun arbeider for tiden ved Senter for samfunnsforskning ved Universitetet i Bergen.

Tid og sted for disputasen: Auditoriet i U- Phils hus, lørdag 7. desember kl 10.15

Kontaktpersoner
Forsker Liv Johanne Syltevik tlf.: 55 58 97 82 (a) / 55 32 70 88 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit tlf.: 55 90 58 43 (a) / 55 12 56 91


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9