Bedre fiske i Barentshavet

Cand.polit. Ussif Rashid Sumaila disputerer 9. desember 1996 for dr.polit.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Essays on the Application of Game Theory to Problems in Natural Resources Management.

Sumaila har gjennom doktorgradsarbeidet funnet at det under bestemte forhold er mulig å øke det norske utbyttet av fisket i Barentshavet i Norge. Han har blant annet undersøkt spørsmålet om hvilken økonomisk betydning forholdet mellom bruken av kystfartøy og trålere I torskefisket i Barentshavet har, og hvem som har den strategiske fordelen i torskefisket - trålerene eller kystfartøyene. Han har funnet at trålflåten kommer best ut når både trålere og kystflåten beskatter torskebestanden samtidig, fordi trålerene kan ilandføre sin fangst til lavere kostnad enn kystflåten. Trålerene fisker både etter ung og voksen fisk, mens kysttrålerene bare fisker etter voksen fisk, og slik undergraver trålerene kystflåtens vekstgrunnlag. Når derimot en av flåtetypene fisker, er kystfiskerne bedre enn trålerne, fordi denne kystflåten utnytter fiskens vekstpotensiale bedre. Dessuten oppnår den voksne torsken best kilopris. I tillegg viser Sumaila at det er økonomisk mest fordelaktig å forvalte fisket etter torsk og lodde under ett, og at en kan få et vesentlig større økonomisk utbytte av ressursene i Barentshavet ved å etablere tiltak som kan øke fleksibiliteten av fiskeflåten, blant annet ved å leie ut fiskefartøyer via utleiefirmaer.

Personalia
Ussaid Rashid Sumaila er fra Nigeria, og fikk sin B. Sc. grad ved Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria i 1986, og cand.polit.-grad ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen i 1993. Sumaila er NFR-stipendiat ved Chr. Michelsens institutt.

Tidspunkt og sted for disputas: Mandag 9. desember 1996 kl. 13.15, i auditoriet i U. Phils hus.

Kontaktpersoner
Professor Sjur Didrik Flåm 55 58 92 17 (a) / 55 28 47 98 (p) Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit 55 58 90 43 (a) / 55 12 56 91 (p)


INFORMASJONSAVDELINGEN, UIB
Postadresse: Gateadresse: Telefon:* 55 58 90 30 Telefax: 55 58 90 32
5020 Bergen Parkveien 9