Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

HIV/AIDS i Tanzania og Romania

Carol Holm-Hansen disputerte 16. juni 1995 for den filosofiske doktorgrad ved Universitetet i
Bergen med avhandling:

Detection and characterization of HIV-l from Tanzania and Romania.

Avhandlingen er blitt til innen et felles tanzaniansk-norsk forskningssamarbeid
(Universitetet i Bergen og Universitetet i Dar es Salaam) knyttet til Det nasjonalt
tanzanianske AIDS programmet og Senter for internasjonal helse, og et samarbeid med
Universitetet i Tirgu Mures, Romania. Det er lagt vekt på to hovedforhold; hvordan kan en
sikre god, enkel diagnostikk av humant immunsvikt virus (HIV) i en afrikansk
sammenheng, og hvilke genetiske egenskaper finner en i HIV fra Tanzania og Romania.
Studier har vist at spytt og blod begge er gode media for å stille diagnosis for HIV
infeksjon ved bruk av hurtigtester. Dette har lagt grunnlaget for mer effektiv kartlegging
av HIV status i utviklingsland. Karakteriseringsstudier har vist forskjellige virus typer i
Tanzania og Romania. HIV infeksjonen i Romania er forårsaket av en nylig beskrevet og
sjelden type virus, og det finnes flere forskjellige HIV typer i Tanzania. Mangfoldighet av
HIV, slik avhandlingen viser, er viktig for vaksineutviklingen. Arbeidet har vært utført ved
Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania og Senter for virologisk forskning,
Høyteknologisenteret i Bergen, med professor Gunnar Haukenes og professor Birgitta Åsjö
som veiledere.


Personalia:
Carol Holm-Hansen er født i USA og har sin universitetsutdannelse fra Swarthmore College i biologi og musikk. Etter 10 år som profesjonell musiker i Norge ble hun ansatt som laboratorie-tekniker ved Avdeling for patologi, Haukeland sykehus, og har siden 1989 vært ansatt som avdelingsingeniør ved Senter for intemasjonal helse, Universitetet i Bergen.


Kontaktpersoner:
Carol Holm-Hansen, tlf 55 97 49 80 (a)/55 28 94 48 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)