Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Nattblindhet i Bangladesh

MPH. Akhtar Hussain disputerer 1.desember 1995 for den filosofiske doktorgrad ved
Universitet i Bergen med avhandlingen:

Night blindness in Bangladesh: Diagnosis determinants and prevention

I doktorgradsarbeidet som utgår fra senter for internasjonal helse har Akhtar Hussain studert nattblindhet og effekt av et program for å forebygge denne lidelsen. På verdensbasis utvikler bortimot 5 million barn øyesykdom (xerophthalmi) som en konsekvens av utilstrekkelig inntak av vitamin A. Nattblindhet på grunn av vitamin A mangel er hovedårsaken til blindhet for ca. 30,000 barn i Bangladesh. Ä satse ensidig på utdeling av vitamin A kapsler er kanskje ikke den riktige løsning for disse barna som ofte er også generelt underemærte. Nesten 10% av alle barn fra Bangladesh lider av alvorlig underernæring selv i år med en god avlingssesong. Grønne grønnsaker som er rike i vitamin A kan produseres forholdsvis billig i landsbyene i Bangladesh. Resultatene fra arbeidet tyder på at et helseopplysningsprogram for et øket konsum av lokalematvarer som inneholder vitamin A kan gi en betydelig reduksjon av nattblindhet.


Personlia
Akhtar Hussain er født i Bangladesh i 1955, og har bodd i Norge siden 1978, og norsk
statsborger siden 1990. Han har hat et stipend fra Norges forskningsråd med arbeidsplass ved
senter for internasjonal helse, Universitet i Bergen, siden 1991.


Tidspunkt og sted for disputasen: 1.desember 1995., Store Auditorium, Haukeland sykehus


Prøveforelesing: 30.november 1995.kl. 15.15, Store Auditorium, Haukeland sykehus
Selvvalgt emne: "The role of health education in the prevention of night blindness: health education methods, conceptual concerns and examples".
Oppgitt emne: "Vitamin A related disease; a specific problem for high risk groups
or an indicator of a general nutritional deficiency? Consequences for intervention strategies."

Kontaktpersoner
Professor Gunnar Kvåle, tlf.55 97 49 80
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)