Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Handikapomsorgens opphav

Cand.polit. Jan Froestad (41) disputerer den 2. desember 1995 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Faglige diskurser, intersektorielle premisstrømmer og variasjoner i offentlig politikk - Døveundervisning og handikapomsorg i Skandinavia på 1800-tallet.

Avhandlingens emne er døveundervisning og handikapomsorg i Norge, Danmark og Sverige på 1800-tallet fram til ca. 1890. Ifølge doktoranden ble den norske handikap-omsorgen i dette tidsrom gitt en skolepolitisk og pedagogisk fortolkning, den danske omsorgen en sosialpolitisk og medisinsk fortolkning, mens den svenske ble fortolket innenfor fattigpolitikkens tradisjonelle referanseramme, formidlet gjennom religiøse og filantropsike holdninger. Opphavet til denne variasjonen søkes i trekk ved den faglige og politiske utvikling innenfor de ulike omsorger, samt i de vilkår som regulerte en leveranse av beslutningspremisser til handikapomsorgen fra andre sektorer av offentlig virksomhet, særlig fra utdanningssektoren og fra den hygieniske eller sosialpolitiske sektor.


Personalia:
Jan Froestad er født i Haugesund 21. juli 1954. Han tok sin embetseksamen i Administrasjon og organisasjonsvitenskap i 1983, og har siden arbeidet ved samme institutt, hvor han nå er tilsatt som førsteamanuensis.


Tidspunkt og sted for disputas: 2. desember kl. 10.15 i Auditoriet, Ulrike Pihls hus.


Prøveforelesning: 1. desember kl. 15.15 i Auditoriet, Ulrike Pihls hus.
Oppgitt emne: Den offentlige handikap-politikk - bidrag til de funksjonshemmedes frigjøring?


Kontaktpersoner:
Cand.polit. Jan Froestad, tlf. 55 21 21 58 (a), tlf. 55 29 91 53 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)