Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Aids og nervesystemet

William P. Howlett, MD (49) disputerer 27. april 1995 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Neurological disorders in Tanzania; Studies on HIV-1, Guillain-Barre syndrome and konzo.

Utbredingen av AIDS i Afrika har tiltatt. Vanlig og tidlig manifestasjon av sykdommen er symptomer fra nervesystemet. Howlett har studert utbredning av AIDS-assosierte nevrologiske lidelser i Tanzania i tidsrommet 1985-1988. AlDS kan også forårsake en spesiell form for nervelammelse, Guillain-Barré-syndromet. Guillain-Barré-syndromet kan sees etter ulike infeksjonssykdommer, og er derfor ikke ukjent også i Norge. Howlett har sammenlignet pasienter med Guillain-Barré-syndromet fra Tanzania og Vest-Norge og vist at når HIV-infeksjonen er assosiert med Guillain-Barré-syndrom gir det en dårligere prognose. I kartleggingen av AIDS i Tanzania har han også påvist en «ny» tidligere ukjent sykdom som arter seg ved lammelser i benene, og skyldes en toksisk virkning av cassava-planter kombinert med utilfredsstillende ernæring. Arbeidet har vært utført ved Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania, ved Senter for internasjonal helse og Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus.

Personalia
William P. Howlett er født i Irland i 1946. Han tok sin medisinske embetseksamen i Dublin i 1970 og arbeidet som lege ved Kilimanjaro Christian Medical Centre i Nord-Tanzania i tidsrommet 1983-1992, ansatt av det tanzanianske helseministerium.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27. februar 1995 kl. 10.15, Store Auditorium, Haukeland sykehus

Prøveforelesninger:
Olavsalen, Haukeland sykehus 26 april kl. 14.15.

Kontaktpersoner
William P. Howlett MD tlf. 55 97 49 82 (a)/ 55 97 33 39 (p)
Informasjonskonsulent Morten Stefffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)