Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Bekjempelse av diarè i den tredje verden

Cand. med. Harleen Grewal (30) disputerer 7. april for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Colonization factor antigens of enterotoxigenic Escherichia coli: detection and expression (norsk: Kolonisasjonsfaktorantigener hos enterotoksinproduserende Escherichia coli; påvisning og ekspresjon).

Diarè forårsaker 5 millioner dødsfall årlig blant barn i den tredje verden. Den viktigste årsak til akutt diarè er enterotoksinproduserende Escherichia coli (ETEC), bakterier som binder seg til tarmcellene ved hjelp av trådlignende strukturer (CFAs). I løpet av en ETEC infeksjon danner kroppen antistoffer mot de forskjellige CFAs og dette beskytter mot framtidig ETEC sykdom.

For å utvikle en vaksine mot ETEC, må en finne ut hvilke CFAs som er vanligst på de ETEC bakteriene som infiserer barna. Til dette arbeidet trenges nøyaktige, billige og lett anvendbare påvisningsmetoder. Dessuten er det viktig å beskrive eventuelt nye CFAs. Ved hjelp av moderne bioteknologiske metoder har Grewal utviklet metoder for CFA-påvisning og studert viktige molekyærbiologiske aspekter ved allerede beskrevne CFAs og ved en tidligere ikke beskrevet CFA. Arbeidet har vært utført ved Senter for internasjonal helse, Felleslaboratorium for Bioteknologi og Avdeling for Mikrobiologi og Immunologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen.

Personalia
Harleen Grewal er født i Frankrike i 1964. Hun tok sin medisinske embetseksamen i Pune, India i 1987 og gjorde ferdig sin spesialistutdannelse i mikrobiologi ved All India Institute of Medical Sciences i New Delhi i 1991.

Tidspunkt og sted for disputasen:
Fredag 7. april kl. 10.15 i Store Auditorium, Haukeland Sykehus.

Prøveforelesning:
6. april 1995 kl. 14.15 i Store auditorium, Sentralblokken.
Oppgitt emne: "Present and future vaccines against bacterial childhood diarrhea"

Kontaktpersoner:
Harleen Grewal, Senter for internasjonal helse, tlf. 55 97 49 80
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)