Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Ny viten om Omega-3 fettsyrer

Cand. med. Abraham Demoz (35) disputerer 21 april for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

The influence of omega-3 fatty acids and sulfur substituted fatty acids on peroxisomes and oxidative status

Hensikten med avhandlingen er å studere hvordan rene omega-3 fettsyrer påvirker det naturlige forsvaret (antioksidant systemet) som motvirker harskningsprosesser i blodåreveggen. Dette har blant annet betydning for forskning på åreforkalkning, som i dag er den mest vanlige dødsårsak i vest Europa. Sentralt i Demoz forskning står forholdet mellom kolestrol og omega-3 fettsyrer. Dette fordi kolesterolet i blodåreveggen blir angrepet av oksygen (redikaler). Disse redikalene bindes til flerumetta fettsyrer, inkludert omega-3 fettsyrer, noe som via kjemiske prosesser leder til en harskningsprosess. Denne harskningsprosessen kan være skadelig og medføre innsnevring og til slutt blokkering av blodåren.

I løpet av de siste årene er det blitt utviklet fettsyreanaloger kallt 3-thia fettsyrer som senker forhøyede nivåer av kolesterol. Disse modifiserte fettsyrene er meget effektive ved at de ved lave doser senker kolestrerolet mye mer enn vanlige omega-3 fettsyrer. Avhandlingen gir grunnleggende og ny viten om de mekanismer som senker kolesterolet samt mekanismer bak antioksidantforsvaret. Denne kunnskapen basert fra studier med omega-3 fettsyrer og 3-thia fettsyrer kan i sin tur nyttes til en eventuell behandling av pasienter med forhøyet kolesterolinnholdet og lavt antioksidantforsvar. Videre stadfester avhandlingen at inntak av frukt og grønnsaker som gir tilførsel av naturlig forekommende antioksidanter som f.eks. vitamin E er enda viktigere når man inntar omega-3 fettsyrer.

Personalia:
Abraham Demoz er født i Asmara, Eritrea 1959 og ble uteksaminert som cand. med. ved Universitetet i Addis Abeba i 1983. Han kom til Bergen i 1990 og var frem til 1993 ansatt som stipendiat ved Institutt for klinisk biologi, Biokjemisk seksjon, Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, lønnet av Pronova AS. Fra 1993 har han arbeidet som "resident in internal medicine" ved Stats Universitetet i New York, Brooklyn, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21 april 1995, kl. 1015. Store auditorium, Haukeland sykehus.

Kontaktpersoner
Professor Rolf Berge, tlf. 55 97 30 98
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)