UiB : Kommunikasjonsavdelingen : Bilder fra doktorpromosjonene

Bilder fra doktorpromosjonen i Håkonshallen, 29. august 2008

Klikk på bildet for å se større versjon.
Fotograf: Bjørn Erik Larsen.