UiB : Kommunikasjonsavdelingen : Bilder fra doktorpromosjonene

Bilder fra doktorpromosjonen i Håkonshallen, 21. januar 2005

Klikk på bildet for å se større versjon.
Fotograf: Magnus Vabø.