UiB : Kommunikasjonsavdelingen : Bilder fra doktorpromosjonene

Bilder fra doktorpromosjonen i Håkonshallen, 27. august 2004

Klikk på bildet for å se større versjon.
Fotograf: Magnus Vabø.