Marker signaturen du vil bruke og kopier den inn i signaturoppsettet i Outlook. Følg fremgangsmåtene her for Windows og Mac.


Navn
Stilling / enhet
Avdeling
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 55 55 55
uib.no


 

Name
Position / unit
Department
University of Bergen
Phone: +47 55 55 55 55
uib.no/en


 

Navn
Stilling / enhet
Avdeling
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 55 55 55
uib.no 

Name
Position / unit
Department
University of Bergen
Phone: +47 55 55 55 55
uib.no/en 

Navn
Stilling / enhet
Avdeling
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 55 55 55
uib.no 

Name
Position / unit
Department
University of Bergen
Phone: +47 55 55 55 55
uib.no/en   

Navn
Stilling / enhet
Avdeling
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 55 55 55
uib.no 

Name
Position / unit
Department
University of Bergen
Phone: +47 55 55 55 55
uib.no/en 

Navn
Stilling / enhet
Avdeling
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 55 55 55
uib.no 

Name
Position / unit
Department
University of Bergen
Phone: +47 55 55 55 55
uib.no/en 

Navn
Stilling / enhet
Avdeling
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55 55 55 55
uib.no/en